Mga Update sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube

Sa Enero 5, 2022, ia-update namin ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo (“Mga Tuntunin”) para makatulong na gawing mas malinaw at mas madaling maunawaan kung ano ang dapat asahan sa paggamit mo sa serbisyo. Hindi maaapektuhan ng mga pagbabagong ito kung paano mo ginagamit ang YouTube. Puwede mong suriin ang buod ng mga pagbabago at ang na-update na Mga Tuntunin dito <notifications.google.com/g/p/AD-FnEy1-W5YTIW1APZnTRK4FAueJV1urX-m6W1PR0U3M1_RqTwU-rYJt3EU0TCqFiQVtg-vUPLF8vKMc7HKMbqjlXR7eZLXpIRxfvXxAAIu5cA6lO52aUAbgCMbrs-kgGaanOGD>. Sa isang sulyap, patungkol ang update na ito sa: * Higit pang paglilinaw sa dapat asahan: Nagbibigay kami ng higit pang transparency tungkol sa kung paano namin dine-develop, pinapahusay, at ina-update ang aming serbisyo, kabilang ang higit pang detalye tungkol sa mga dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga pagbabago at update, at ang paunang abisong ibinibigay namin sa iyo. * Mga pangkalahatang update para sa mas madaling pagbabasa: Bagama’t legal na dokumento pa rin ang aming Mga Tuntunin, lubos kaming nagsikap para gawing mas madaling maunawaan ang mga ito. Kabilang dito ang muling pagsasaayos ng ilang seksyon (gaya ng Pagsususpinde at Pagwawakas ng Account) at pagbabago ng pagkakasabi sa iba pang seksyon (gaya ng Pagbago sa Kasunduang Ito). * Pagsasama ng proseso ng mga strike sa Mga Alituntunin ng Komunidad: Dati pang napapailalim ang iyong paggamit sa YouTube sa Mga Alituntunin ng Komunidad at sa proseso nito para sa mga strike, pero ngayon, tahasan na kaming nagsama ng impormasyon tungkol sa mga strike sa Mga Alituntunin ng Komunidad <notifications.google.com/g/p/AD-FnExcqH-mP1z16rNDSWmsUzNML3uJPcDUqOWVSPg1oZawvn3svgGBw4yn_uGSIGGKOkzOxw4rRpZ86LUuL8vnf3Wetgb_zBsuObKkRunnP_HRlTQlfHxl69u36rC2lDTABAHm> sa Mga Tuntunin para madagdagan ang transparency. Walang pagbabago sa pamamalakad ng mga strike sa Mga Alituntunin ng Komunidad o kung kailan posibleng makatanggap ng strike ang isang channel o content. Pakitiyak na babasahin mo ang mga update sa Mga Tuntunin <notifications.google.com/g/p/AD-FnEy06ljteh-wAh5_VBP5lm8OhBzmV-fi15NZtqDKShnF753FakunZBS1agwRwDpeTGNf_X-q2tg0UTkGv98OzIMDa8HHqLIdFpxu2FVDoLndNL__JhsgrG02cXGWGttl6LM6>. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa YouTube pagkalipas ng petsang ito, sumasang-ayon ka sa na-update na Mga Tuntunin. Tandaan, kung pinapayagan mo ang iyong anak na gumamit ng YouTube Kids, o pinapamahalaan mo ang paggamit ng iyong anak sa YouTube sa pamamagitan ng Family Link <notifications.google.com/g/p/AD-FnEyAVqCNb_nYLlOY77hH6dR1smqYS8TzchAIqNLAIbjTWuuzUnIBNJKdf3N4D__XO6y9WlCfuD4zpVqvrk3R6lq3p5QRBPPw9LF0skxNglKyQGkQiwb4FSI80ae_bR8>, maglaan ng sandali para kausapin siya tungkol sa mga pagbabagong ito. Salamat sa pagiging bahagi ng aming pandaigdigang komunidad!
Help center <notifications.google.com/g/p/AD-FnEzgPPq83xwHHvB7aJwf1V72B1RRGKLiHnL5odBL8gDKUa7RQAFA9Iy_Fc2Ih9GVx4oWj3ogvVjAVrogS_WxUPy6HbVGg1FWwWjiOKD4zkCM_W55yDoqWqGjvQ>
Mga opsyon sa email <notifications.google.com/g/p/AD-FnExRNy-yThR1SR01AtwE4TElaECDS1Qs6sywZHusCYd6f3vNOeYBFDQHT2JK-M02I60Yx2y9TzFLQ5HHManObQJAImr6BVAWvu_gwip4QpNOWOuoLe0nosbTiJp3tYgXW0ss9D-o7XximsuSIX2aZqMl4S0I2IQq-6J_…>
Natanggap mo ang email na ito para mabigyan ka ng update tungkol sa mahahalagang pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube.
(c) 2021 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043