Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube

Natanggap mo ang email na ito dahil ina-update namin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo <notifications.google.com/g/p/AD-FnEzB4NJ2PD93gVW1xF8rc-Q6xhQefGYiNTxQOmps2WaSL2R8gmmiGdv2EtqVf7dQRhouYmbzzLYN4DEZo6gUi6g6bxrf61E0up0u> (“Mga Tuntunin”) ng YouTube para linawin ang aming mga tuntunin at magbigay ng transparency sa aming mga user. Na-update din ang Mga Tuntunin sa United States noong Nobyembre 2020. Hindi dapat mabago nang malaki ng mga pagbabagong ito ang iyong pag-access o paggamit sa serbisyo ng YouTube.
Buod ng mga pagbabago:
* Mga paghihigpit sa pagkilala sa mukha: Isinasaad na sa Mga Tuntunin ng Serbisyo na hindi ka puwedeng mangolekta ng anumang impormasyong posibleng magbigay ng pagkakakilanlan ng isang tao nang walang pahintulot niya. Kahit na dati na itong kasama sa impormasyon sa pagkilala sa mukha, tahasan itong nililinaw sa bagong Mga Tuntunin.
* Karapatang mag-monetize ng YouTube: May karapatan ang YouTube na i-monetize ang lahat ng content sa platform at posibleng may mga ad na lumabas sa mga video mula sa mga channel na wala sa Partner Program ng YouTube.
* Mga royalty na pagbabayad at pag-withhold ng buwis: Para sa mga creator na may karapatan sa mga pagbabayad sa kita, ituturing na mga royalty ang mga nasabing pagbabayad mula sa perspektibo ng buwis sa U.S. at iwi-withhold ng Google ang mga buwis kung saan iniaatas ng batas.
Pakitiyak na babasahin mo nang mabuti ang mga update sa Mga Tuntunin. Magkakabisa ang Mga Tuntunin <notifications.google.com/g/p/AD-FnEx_YO3YlpHkCiEK59glvnXdCxUmxJk2fsukRAkJLNjCwcUTUROx0ojU164NH7XXevxqeweempMVbkoOiU9def7xcCzscUnEr1tkyow> sa Hunyo 1, 2021 para sa mga user sa labas ng U.S. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paggamit ng YouTube pagkalipas ng petsang ito, sumasang-ayon ka sa bagong Mga Tuntunin. Pakitandaang kung papayagan mo ang iyong anak na gamitin ang YouTube Kids, sumasang-ayon ka rin sa bagong Mga Tuntunin sa ngalan ng anak mo.
Kung gusto mo ng higit pang impormasyon, bisitahin ang aming Help Center <notifications.google.com/g/p/AD-FnEwZUL-En9ZtC50XjnBm6N1TihGkd5VYAdNKujqSZ0vh17LYeB7HJv9zpnxZNYuGWzikec0SKRkJBjscxch54UDtGB2xDXnKjeFYCIzttD5fVE9sd2kFvrfnlOg_DcU2PT6kd81e> .
Natanggap mo ang mandatoryong anunsyo ng serbisyo sa email na ito para bigyan ka ng update tungkol sa mahahalagang pagbabago sa Mga Tuntunin ng YouTube.
(c) 2021 Google LLC d/b/a YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066