Matuto pa tungkol sa aming na-update na Mga Tuntunin ng Serbisyo

reapnews@gmail.com
Sa Enero 5, 2022, gagawa kami ng ilang pagbabago sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Hindi makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kung paano mo ginagamit ang mga serbisyo ng Google, pero papadaliin ng mga ito para sa iyo na maunawaan kung ano ang maaasahan sa Google — at ano ang inaasahan namin sa iyo — habang ginagamit mo ang aming mga serbisyo.
Mababasa mo ang mga bagong tuntunin dito <accounts.google.com/AccountChooser?Email=reapnews%40gmail.com&continue=https://policies.google.com/terms/update%3Futm_source%3Dtos2022-email%26utm_medium%3Demail>. Sa isang sulyap, narito ang ibig sabihin ng update na ito para sa iyo:
– *Higit na kalinawan sa kung ano ang maaasahan mo sa Google at kung ano ang inaasahan namin sa iyo*: Nagbigay kami ng higit pang halimbawa para ilarawan ang pag-uugaling may paggalang sa isa’t isa na inaasahan namin sa lahat ng aming user. – *Pinahusay na readability*: Bagama’t nananatiling legal na dokumento ang aming mga tuntunin, sa abot ng aming makakaya, ginawa naming mas madaling maintindihan ang mga ito, kasama ang pagsasaayos ng ilang paksa para mas madaling mahanap ang mga ito.
Kung ginagamit mo ang Family Link para mamahala ng Google Account para sa ibang tao, maglaan ng oras para kausapin siya tungkol sa mga pagbabagong ito.
Salamat sa iyong paggamit ng Google!
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043
Natanggap mo ang email na ito para bigyan ka ng update tungkol sa mahahalagang pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google.