Mahahalagang pagbabago sa patakaran para sa storage ng Google Account

Minamahal na User ng Google,
Sumulat kami para ipaalam sa iyong nag-anunsyo kami kamakailan ng mga bagong patakaran sa storage para sa mga Google Account na gumagamit ng Gmail<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEywsecfN2W7QlcQAsK8p34HMlxXLy8N2i8NAiLrjyU9uuqiWzsa4e-6Lj3eqMSLtRVw-Aic85TusOh6hDCXCQ4S8i_gWv2PlhSMd_aiGj3VlVsW>, Google Drive<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnExOiPIMhFhx9zsu1IwzeAQY3nJcShSDEhvuJ2Mi4OAbuu3z8MxL3aAq0p1SjT3Lsfb_NXUcA5sE5bxi0RGYpNMBVmbdh8TMkC2n23DHFyb68zdMKLha> (kasama ang mga file sa Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, at Jamboard) at/o Google Photos<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEx3Tcp2A0B6hkXzDmFVcLYrCnGeYcR1OYzUbLghPHqUZa13QGSVUH1AUewHMhPmxszm__uUB24Gn7UtWpJZ0xs7TXuMWmEx63EMYA3UEfhgSMHSHHfB9j4M7A> para makasunod kami sa mga kasanayan sa industriya. Dahil dati mo nang nagamit ang isa o higit pa sa mga produktong ito sa storage ng iyong Google Account<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEzpFsGQzqlyHfcYB_4Vf3QLSmyoCe56xbME6Nq5PdYcCC8BOaVzQEzPgBVFrJaio6mL1x0sjsBVO9JUs7ezuAyEGuU-p-Uv07raztNnU3V1R_8N0JmnUenaZH5j9BMQhVn-VyvGoUFCqKLlzZZSAgmDoa9MttizIlv…>, gusto naming ipaalam sa iyo ang mga bagong patakaran bago magkaroon ng bisa ang mga ito sa Hunyo 1, 2021. Nasa ibaba ang buod ng mga bagong patakaran. Sumangguni sa aming artikulo sa Help Center<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnExiLhbfVR3n_twgIC1xVnm8s7brrYRNUpL_BSyP1mY1ODmiNiMH6T4pEwbiA4E0F9MDfjVTPz6JVoBtEOE0WOknuUBOpJw0LqCdi5r-cFEZYITF3Xc4byPmWF70QP5UDWhNFywZlU-oLghv> para sa kumpletong listahan ng mga magbabago.
Buod ng mga bagong patakaran (na magkakaroon ng bisa sa Hunyo 1, 2021):
– Kung 2 taon (24 na buwan) ka nang hindi aktibo<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnExuvzce2wpF3qut_f4fHzQa8p9WZzDmg9JTC0SJCuPWtF75CRL5WnF_8dphIjUyPdyZUvwM_NMOjcWTXPamGsB3fbACou6SSBkLZMG3Uyljnt5wqtx8WmZnmwGrNoJ6StmQCvYc45eZgA> sa Gmail, Drive o Photos, posibleng i-delete namin ang content sa (mga) produkto kung saan hindi ka aktibo. Ang mga miyembro ng Google One<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEzSI6mXTB-f4e8oPCHZDcSDZEs7KYoR87_IT33A1T2iVsZxdOwmwEjpEhR8umc6ykf-0YuVPilIvjeHLbXXK8wyZy9usjGN3R3vldqwmiZ_rXgdTjcB_V8Kv5Oq8_6kvjzKse61-Cbsc-UBtWO-JEom8iWi2A> na pasok sa quota ng kanilang storage at may magandang status<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEwkIq9JsTw9LJGnOllIC9WcRvJ2QwV8q1TZtDzbKJaV2eYTMIb3ttY_qAU0LTDrjYmy-romRop4uvOQ3nad49kuFDFmRmjaYRrWxGJGOPFCYvHCqnzWczEyjl9jBaETH3Ug8G0> ay hindi maaapektuhan ng bagong patakaran na ito sa pagiging hindi aktibo.
– Kung 2 taon ka nang lumalampas sa limitasyon ng iyong storage, posibleng i-delete namin ang content mo sa Gmail, Drive at Photos.
Ang magiging epekto nito sa iyo:
– Hindi ka maaapektuhan ng mga pagbabagong ito maliban na lang kung 2 taon ka nang hindi aktibo o lumalampas sa limitasyon ng iyong storage. Kasabay ng pagkakaroon ng bisa ng patakarang ito Hunyo 1, 2021, ang pinakamaagang petsa ng pagpapatupad nito ay Hunyo 1, 2023.
– Pagkalipas ng Hunyo 1, 2021, kung ikaw ay hindi aktibo o lampas na sa limitasyon ng storage mo, magpapadala kami sa iyo ng mga paalala at notification sa email nang maaga at bago kami mag-delete ng anumang content.
– Kahit hindi ka aktibo o kahit lampas ka na sa limitasyon ng iyong storage para sa isa o higit pa sa mga serbisyong ito at may made-delete na content, makakapag-sign in ka pa rin.
– Tandaan: Malalapat lang ang mga patakaran sa pagiging hindi aktibo at storage na lampas na sa quota sa mga consumer na user ng mga serbisyo ng Google. Walang magbabago sa mga patakaran ng Google Workspace, G Suite for Education, at G Suite for Nonprofits sa ngayon, at dapat tingnan ng mga admin ang Admin Help center<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEyIl6EFXE_DJB3eg_-FmA8KRnYQYHRdK7lMI5rOXDLfHcjNHSNgcZqvnSQ6HfA7jcMxKA4tDmKmp95NHXEG921cJ0e2HEmlPOQkJqb7cviTUEsZGe6xnnvkTYbu3UA> para sa mga patakaran sa storage na nauugnay sa kanilang mga subscription.
Matuto pa tungkol sa kung paano mapapanatiling aktibo ang iyong account
– Para matuto pa tungkol sa kung paano mananatiling aktibo sa mga produktong ito, bisitahin ang page na ito sa Help Center<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEyd7EkCFeb6wP9E0gBrSN0sDojK6eCmOa1AQ4sBgYjACQHQD_kwrNtkK4LxiawjbPEGVoV7dzSfiFKN9dJ1Ou3XpVA-i5qRUa8U8I81FQ8h5Sp4uPTnatuVK311kR2_PinRLmRZl3NhJn-3-s3EA0Xi>.
– Makakatulong sa iyo ang Inactive Account Manager<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEyWOnwMFiSyC88eA1_4tUT6-8sYBJvtupTPFT5vUZ2-e3TAmjhCatRmy2kDbFMO46PoHd04vx-E2zdQtnAIe89JWfhSoM0AFLpnKdsZKXyDJbYla3rdTNZDCv3-qg4J0nwP1f8jyA> na mamahala ng partikular na content at mag-abiso ng pinagkakatiwalaang contact kung hindi mo magagamit ang iyong Google Account sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon (mula 3-18 buwan). Tandaan: malalapat ang bagong patakaran sa pagiging hindi aktibo nang 2 taon anuman ang iyong mga setting ng Inactive Account Manager. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pagbabagong ito at sa mga paraan kung paano mapapamahalaan ang account ng isang mahal sa buhay sa aming Help Center<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEwJUgst9G2MYpnaC1eoVsKgpnTcADR6CYE_3oIDRbEhDHG6kgFHDmSadNMGPwLeSUa6SG2RIn1xPxQxCYgJ9AtnFSuVCAyAdAyN8xqqg2VQFylDVxt7M1sbcho7EkRiEMOQ1A>.
Alamin kung paano pamahalaan ang iyong storage
– Matuto pa tungkol sa patakaran kapag lumampas sa quota<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEzFCHXbo_d_4hVic281odAlFKP-7vl6IfMQpTLDBxRssw-oknbBBPLSxdMZEh4C1LyqA6AY12QxX29NN3q7A95AJuClrPQ36mAZptXWaKXmdrBS4BPvyqR2SczqjqRixMkfYjJufGjx1cZk4-N1af1UbOM> at kung ano ang binibilang sa quota ng storage<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEzHGIM4elz35jno3ZXoyp05sdc3o_Ii6saZtqr5RWpoGvkH9qJcppIhQQErK5wFmo6HrFXU2UKvbT3eYECV9B2v2g2W7UFMB08m-OM82jpZ7ZBThnMbtMZguYG-K0jLYgPsr35a6FVYGtAeDw>.
– Puwede mong gamitin ang libreng storage manager sa Google One app<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEydTDQA0x4UpCy9Cro1XRyGaKGNqjOgJ1FdNL9fydF8TRCKE4eicNVnaglWlp4EO-fedKVBR-ufFS8tbdET–q-SQ2oevA5QVcEGLBaaCKQGK6vjdDCOFAP4WmX0TQa6XdSF2-ActQKmDO7rI8C1ZdTdY7_r2wLj3q…> at sa web<www.google.com/appserve/mkt/p/AD-FnEyhnrri0o_NZrxAQEPPjUP5SXhVZ8N6k0RTWLHyJPwI7xtDYeJujHHiPGwm6GiRAfZe_NCOrQeiZaOmsxCMeU1qebUqfnJVhUDT0O7P5NRep6YNgJIG8-bZ02QbY7L6a0g0hZNMn9CgVmj7VOkKgz8KCk0gbQP5qE3…> para malaman kung paano mo ginagamit ang storage ng iyong Google Account, at makapagbakante ka ng space sa Gmail, Google Drive, at Google Photos.
Salamat sa paggamit ng aming mga serbisyo. Ang iyong Google Team
© 2020 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Natanggap mo ang mandatoryong anunsyo sa email na ito para bigyan ka ng update tungkol sa mahalagang impormasyon kaugnay ng iyong Google Account.