Mahahalagang pagbabago sa patakaran para sa storage ng Google Account

Minamahal na User ng Google, Sumulat kami para ipaalam sa iyong nag-anunsyo kami kamakailan ng mga bagong patakaran sa storage para sa mga Google Account na gumagamit ng Gmail, Google Drive (kasama ang mga file sa Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, at Jamboard) at/o Google Photos para makasunod kami sa mga kasanayan sa industriya. […]

Happy Birthday Asec Pipo

“Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!” “Sending you smiles for every moment of your special day…Have a wonderful time and a very happy birthday!”